Verouk

Katehetsko pismo 2019/2020

Dragi starši veroučencev!

Že so se ponovno odprla šolska vrata, v teh dneh pa po župnijah začenjamo z veroukom. V tem dogajanju lahko vidimo dve nerazdružni sestri: učenost in vzgojo. Šola daje večji poudarek prvi, v veroučni šoli pa želimo otrokom priljubiti tiste vrednote, ki jih je Jezus živel, oznanjal in zanje tudi umrl.

Otrokom vrednote kateheti ne le ponudimo, temveč otroke v njihovem duhu tudi spodbujamo, spremljamo in jih zanje navdušujemo. Na ta način se kateheti pridružujemo vam, spoštovani starši, v vaših vse večjih skrbeh, da bi otroke vzgojili tako, kot vam narekuje vaša ljubezen do njih. Ne pričakujte take podpore javnosti!

Z vpisom otroka k verouku ste tudi njemu razkrili, da je za vas pot vere tista smer v življenju, ki bi ji naj tudi on v iskanju in doseganju ciljev z veseljem sledil. Morda opažate še posebej pri najstnikih, da so vaši otroci vse bolj žrtve internetnih in drugih ponudb, Jezus in njegova Cerkev pa sta skoraj brez besede pri njihovem odraščanju. To je samo sporočilo več, da potrebujejo ustrezno navigacijo na duhovnem področju, to je kažipote izkustev vaše vere. Potrudite se, spoštovani starši, da boste pri svojih otrocih začutili tudi njihove duhovne potrebe in zanje poskrbeli vsaj z enako vnemo, kot s samoodrekanjem skrbite za njihovo materialno dobro. Verouk brez verske vzgoje v družini ne more otroka vzgojiti v kristjana. Prav slednje kateheti zaznavamo kot osrednji problem naše kateheze, ki jo izvajamo - otroke moramo sprejeti kot »mladike, ki pa ne rastejo s trte«.

 

Vpis otroka k verouku – kdaj?

Takrat, ko začne obiskovati prvi razred osnovne šole. Z odlašanjem oskrbite s težavami tako svojega otroka kot katehete, pa tudi sebe. Potrebne so dodatne ure, program, časovne obveznosti, dodatna obremenitev katehetov, pa tudi stroški. Določilo Slovenske škofovske konference je, da je za prejem 1. sv. obhajila potrebnih 3 leta verouka, za prejem sv. birme pa obiskovati najmanj 7 let verouka. Upam, da ne boste iskali in našli duhovnika, ki bi bolj kot vaše otroke in božje skrivnosti cenil in ljubil evre ter jih po nepošteni poti »spravil« do zakramentov.

Kateheti opažamo, da starši izbirate otrokom veliko raznih izvenšolskih dejavnosti. Verouk pa pride, če sploh še, zadnji na vrsto. Ob starših ga ceni tako tudi njihov otrok. Rezultati otrokovega in katehetovega prizadevanja potem ne morejo biti obetavni.

Spoštovani starši! Verouk ni izvenšolska dejavnost, temveč vzgoja za življenje. Je postavljanje temeljev za vse življenje!

 

Veroučno gradivo

Za veroučne uspehe so na razpolago učbeniki in delovni zvezki, pa tudi otroška verska revija Mavrica. V posebne liturgične zvezke, ki jim jih podarja župnija, otroci iz nedelje v nedeljo lepijo samolepilne listke, ki jih dobijo pri nedeljski sv. maši. To je spodbuda več, da bi z veseljem obiskovali sv. mašo. Liturgični zvezek z listkom povzema nedeljsko božjo besedo z risbo in vprašanjem, da bi otrok sam ali skupaj s starši osvežil spomin na slišano.

V poplavi tiska je za otrokovo duhovno rast zelo dobrodošla Mavrica. Lahko je lepo darilo babic in dedkov svojim vnukom. Otroci se nanjo naročijo pri verouku. Kako hvaležna in dolgoročna naložba!

 

Veroučna ura

Veroučna ura traja 45 minut. Za dogodke pred ali po veroučni uri veroučna šola oziroma kateheti ne odgovarjamo. Prav tako ne za imovino veroučencev, kot so kolesa, dežniki, mobilni telefoni… Veroučenci morajo vedno k verouku prinesti učbenik in delovni zvezek. Domače naloge naj pišejo sami, kar pa ne pomeni, da jim pri nalogah starši ne bi pomagali. V veroučno učilnico otroci ne prihajajo s hrano in pijačo. Mobilne telefone morajo izključiti. V primeru, da med uro telefonirajo ali se nanje igrajo, katehet telefon vzame in ga pridete starši osebno iskat k njemu.

 

Sveta maša

Je vir in višek krščanskega življenja in bogoslužja. Brez rednega »napajanja« pri tem viru katoliška zavest in vera pešata, še več: celo umreta. Starši, ne vodijo k sv. maši otroci vas, ampak vi njih. Otrok naj ne bo osamljen pri sv. maši, kakor da bi ne imel očeta, mame… S svojo prisotnostjo ne boste ne vi in ne otrok zadostili župniku, katehetu, temveč svoji potrebi po duhovnem okrepčilu.

 

Dar za izvajanje katehetske dejavnosti

V celotnem Koroškem naddekanatu je prispevek družine v katehetski sklad župnije 35 €. Ta znesek otroci lahko izročijo katehetu pri verouku.  Namenjen je pokritju stroškov ogrevanja, katehetskih pripomočkov  in daru katehetom. Tudi če ima družina vpisanih več otrok pri verouku, se prispevek za ostale ne plača. Ta znesek naj bi vsaka družina veroučenca poravnala čim prej ji je mogoče.

In za konec tele otrokove besede: »«Bodite moji prijatelji, pa bom tudi jaz vaš. Učite me z zgledom, ne s kritiko. In poleg vsega, zelo vas imam rad, imejte tudi vi mene…«.

 V želji za dobro sodelovanje vas lepo pozdravljamo!

Franc Brglez, župnik in kateheti

Župnija Prevalje

Na Fari 44, 2391, Prevalje, Slovenija (zemljevid)

TRR: SI56 048700002867311

Kontakt

Tel.: 02 824 02 21

GSM: 041 390 700 - Franc Brglez, župnik

E-pošta: zupnija.prevalje@gmail.com

Kontaktni obrazec

Župnijska pisarna

Odprta vsak dan po sveti maši. V nujnih primerih in za kakšno informacijo lahko vedno pokličete župnika in dekana Franca Brgleza na gsm: 041 390 700.